Kurs i Design Patterns

Kurs i moderna designmönster i Java

Designmönster är beskrivningar av väl beprövade lösningar av typiska programmeringsproblem och ingår som en självklar komponent i varje professionell programutvecklares arsenal.

Trots att det gått två och ett halvt decenium sedan GOF-boken utgavs är den fortfarande en källa till fruktbärande diskussioner och solida lösningar. Emellertid har också design-metodiken evolverat och med moderna programspråk, vilka har stöd för lambda/closures så programmerar vi också något annorlunda än då.

Den här kursen vänder sig till Java programmerare, som vill fördjupa sina kunskaper i program-design med hjälp av designmönster ur ett modernt utvecklingsperspektiv.

Detta får du lära dig
 • Bred bekantskap med många design mönster
 • Praktisk erfarenhet av att implementera ett flertal mönster i Java 8
 • Bekantskap med klassiska anti-mönster
Kursinnehåll

Background & Overview

Hur design patterns uppstod, blev populära och evolverat under de senaste 25 åren

 • History
 • The GOF book
 • What is a design pattern
 • Classification
 • Patterns usage in lambda enhanced OO programming languages

Creational Patterns

Mönster för att skapa andra object

 • Abstract Factory
 • Builder / Step Builder
 • Factory Method
 • Object Pool
 • Singleton / Multiton / MonoState

Structural Patterns

Mönster för att hantera strukturellt kopplade objekt

 • Adapter
 • Composite
 • Decorator
 • Proxy
 • Service Locator

Behavioral Patterns

Mönster för att hantera algoritmisk bearbetning

 • Command
 • Dependency Injection (DI)
 • Iterator
 • Null Object / Optional
 • Observer
 • State Machine
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor

Persistence Tier Patterns

Mönster för att lagra objekt-data

 • Data Access Object (DAO)
 • Data Mapper
 • Repository

Presentation Tier Patterns

Mönster för användargränssnitt

 • Front Controller
 • Model-View-Controller
 • View Model

Concurrency Patterns

Mönster för flertrådade applikationer

 • Async Method Invocation
 • Double Checked Locking
 • Promise-Future
 • Pipeline
 • Fork-Join
 • Hungry Puppies
 • Reactor / Dispatcher

Architectural Patterns

Mönster för övergripande programdesign

 • API Gateway
 • Event-Driven Execution
 • Hexagonal Architecture
 • Service Layer

Integration Patterns

Mönster för samarbeten mellan applikationer

 • Message Channel
 • Publish-Subscribe

Miscellaneous Patterns

Diverse intressanta och användbara mönster och idiom

 • Caching
 • Callback / Listener
 • Resource Handling Object (RAAI)
 • Fluent Interface
 • Private Class Data

Anti Patterns

Mönster som du bör undvika

 • What is an Anti-Pattern?
 • Advise for Using Anti-Patterns
 • Blob
 • Lava Flow
 • Poltergeist
 • Golden Hammer
 • Copy-Past Programming
 • Stovepipe
SnabbFakta
NamnDesign Patterns
Längd2 Dagar
NivåIntermediate
MålgruppJavautvecklare
FörkunskaperRutinerad i Java programmering
Verktyg
 • Java JDK 8, or later
 • JetBrains Intellij IDEA
KursDatum
DatumPlats Pris
2020-02-20Stockholm 15 000 kr
2020-03-12Stockholm 15 000 kr
2020-04-02Stockholm 15 000 kr
2020-04-27Stockholm 15 000 kr
2020-05-18Stockholm 15 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
Clean Code2IntermediateVisa
Java Programmering5BeginnerVisa
Java 8/9/...3 IntermediateVisa