Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs om Google FireBase

Praktisk kurs om hur du bygger klient-applikationer där FireBase ansvarar för hela server-delen

När man första gången stiftar bekantskap med Firebase real-time database, tror man att det är för bra för att vara sant.

Om du har erfarenhet av att bygga back-end system där data ska synkroniseras i realtid mellan många aktiva deltagare på olika klienter såsom modern webbapp, mobile hybrid-app, Android/iPhone mobile-app, så vet du hur komplicerat detta är och hur mycket tekniskt arbete som krävs. Jämför detta då med Firebase real-time DB, där du är igång och synkar klienter på en förmiddag!

Denna kurs fokuserar på att du snabbt kommer igång med att förstå och kunna bygga applikationer med synkronisering i realtid mellan flera olika klienter.

För att du ska kunna utföra de praktiska övningarna, behöver skapa ett Firebase konto hos Google och eventuellt registrera ett kreditkort för eventuell avgift. Vår ambition med samtliga övningar är att de alltid ligger under utnyttjandegränsen för kostnadsdebitering och därmed inte kommer att kosta dig något. Men vi måste på detta sätt reservera oss för att Google kan ändra sina debiteringsregler.

Detta får du lära dig på kursen
 • Hantera JSON structurerad data i Firebase real-time DataBase
 • Kunna skapa applikationer med inloggning via email/password eller Google sign-in
 • Kunna ladda upp och ned filer till och från Firebase Storage
 • Kunna implementera Cloud Functions som aktiveras db-event, storage-events och auth-events
 • Kunna skapa och driftsätta en front-end web i Firebase Hosting
 • Kunna säkra upp en Firebase app med auktoriseringsregler
 • Kunna använda Bolt för att generera JSON auktoriseringsregler
Innehåll Expand All

Background and Overview

 • What is backend-as-a-Service
 • Why the Firebase realtime Db was created
 • Overview of the Google Firebase platform
 • Account setup
 • The Firebase console
 • Installation of libraries and tools

Realtime JSON Database

 • What is the unique technical feature of the fire db
 • Supported JSON datatypes
 • How to organize and structure data
 • Working with single objects
 • Working with collection of objects
 • Best practices
 • Setting up a NodeJS client
 • Setting up a web client

Authentication

 • Overview of the authentication offerings
 • Enabling authentication in a Firebase application
 • Implementing email/password based signup and authentication
 • Implmenting Google sign-in
 • Overview of how to proceed with other auth providers

Storage

 • What is Firebase Storage
 • Buckets and files
 • Uploading files
 • Downloading files
 • Handling meta-data

Cloud Functions

 • What is micro-services
 • What is Cloud Functions
 • Sample usages and how it fit in together with the fire db
 • NodeJS API
 • Triggers
 • Writing a function triggered by fire db events
 • Writing a function triggered by storage events
 • Writing a function triggered by auth events
 • Deployment
 • Testing

Firebase Admin API

 • The key difference of the admin API compared to the client API
 • Usage of the admin API in a NodeJS and Cloud Functions handler

Hosting

 • What is the hosting offering
 • Setting up a hosting project
 • Deployment
 • Using Cloud Functions as a back-end

Firebase Rules

 • What kind of authorization rules exists
 • R/W rules are disjunctions
 • Validation rules are conjuctions
 • Predefined variables
 • Data validation

Using Bolt

 • What is Bolt and why you should use it, instead of writing your own rules JSON
 • Defining access rules
 • Validation
 • Defining and using rules functions
 • Defining and using rules data-types
 • Translation and deployment

Using AngularFire2

 • What is AngularFire
 • Brief about usage of AF2 in a modern Angular/Ionic webapp
SnabbFakta
Namn
Google FireBase
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Applikationsutvecklare som vill komma igång med att använda Google Firebase plattformen för att utveckla applikationer för web, hybrid-mobile och native mobile.
Förkunskaper
Praktiskt kunnande i webbutveckling med JavaScript/CSS/HTML, samt viss erfarenhet i NodeJS. Samt tillgång till ett kreditkort, som eventuellt behöver registreras för debitering hos Google Firebase.
Teknisk miljö
 • NodeJS
 • Modern webbläsare, såsom Google Chrome
 • Modern IDE, såsom MS Visual Code
Schemalagd Kurs

Pris

15 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Ionic Hybrid Mobile Apps 3 dagarIntermediate
Android Mobile Apps Dev.4 dagarIntermediate
NodeJS2 dagarAdvanced
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.