Kurs i

Amazon AWS Overview

Det är ingen överdrift att påstå att Amazon AWS molnet helt har förändrat landskapet för driftsättning av moderna applikationer. Genom att använda virtuella EC2 servrar, kan vi nu inom några minuter sjösätta ett helt applikationskluster, det som tidigare med fysiska servrar tog dagar att åstadkomma.

I denna fullpackade kurs lär du dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång med att driftsätta dina egna webbapplikationer i Amazon AWS.

Observera att du före kursen eller i samband med kursstart förväntas skapa ett eget AWS konto (om du inte redan har ett), vilket förutsätter du kan använda ditt kreditkort. Kostnaden för att göra övningarna på kursen blir tämligen blygsam, typ några få dollar. Kom bara ihåg att stoppa pågående tjänster, såsom startade EC2 servrar.

Detta får du lära dig på kursen
 • Översikt av tjänsteutbudet i AWS
 • Hur du snabbt startar upp en eller flera EC2 servrar
 • Hur du lagrar filer i S3
 • Hur du konfigurerar DNS i Route53
 • Och mycket annat
Innehåll

Cloud Computing Overview

 • What is a cloud
 • What is SaaS
 • What is IaaS, PaaS and other *aaS
 • Overview of some Cloud providers, such Azure, Google App Engine, Heroku and others

AWS Overview

 • Background and history
 • Key differences of AWS compared to all other providers
 • Cloud economics
 • AWS pricing policy
 • Regions and availability zones (AZ)
 • AWS security model (SG)
 • AWS authentication (X.509) and authorization model (IAM)

Walkthrough of the AWS services offering

 • Servers and virtual infrastructure
 • Storage and content delivery
 • Databases and caching
 • Networking and domain name services
 • Micro services
 • Enterprise applications
 • Developer tools
 • Messaging and queuing services
 • Data processsing

Using EC2 and related services

 • Understanding EC2 instance types
 • Choosing an AMI
 • Creating a key pair for SSH authentication
 • Life-cycle of an EC2 server
 • Using EBS (virtual harddrive)
 • Configuring security group, the firewall of EC2
 • Using Elastic IPs
 • Recommended utility software to install on (almost) all EC2 servers
 • Understanding CloudWatch monitoring

Storing files in S3

 • Using S3
 • Buckets and file paths
 • Understanding the S3 security model
 • Private S3 URLs
 • Time limited S3 files
 • Desktop tools for S3
 • Overview of CloudFront and the benefits of CDN
 • Creating free HTTPS certificates via AWS Certificate Manager

AWS CLI

 • What is the aws-cli tool and how can it be useful
 • Installing aws-cli
 • Configuration and IAM
 • EC2 tasks
 • S3 tasks
 • and more usages...

Route 53

 • Understanding the DNS services of Route 52
 • Handling hosted zones
 • Associating A, CNAME and MX records
 • Creating domains and handling NS records

Elastic Load Balancing (ELB)

 • Understanding load balancing
 • Why ELB for single EC2 instance is a good idea
 • Configuring an ELB
 • Setting up HTTPS access to an ELB managed web service
SnabbFakta
Namn
Amazon AWS Overview
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programutvecklare, IT-driftspersoner, tekniska chefer som vill börja använda Amazon AWS molnet
Förkunskaper
Erfarenhet av att arbeta i en Linux miljö på kommandoraden. Tillgång till ett kreditkort för att skapa ett AWS konto för egna övningar.
Teknisk miljö
 • SSH klient, såsom PuTTY
 • Webbläsare, såsom Chrome
 • Windows, MacOS eller Linux
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Linux Basics2 dagar Beginner
BASH Shell Scripts Programming1 dagar Intermediate
Schemalagd Kurs

Pris

10000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Just nu har vi inga kursdatum planerade för denna kurs. Vi lägger ut kursdatum löpande, så titta förbi denna sida litet senare.

Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att bli notifierad om nya kursdatum.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.