Kurser och utbildningar för verksamma programmerare

Kurser i C programmering

Programspråket C är ett givet val vid maskinnära programmering. Våra kurser lär dig modern C programmering, med fokus på produktivitet och robusta program.
Modern C Programming kurs
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Mer information

Trots att språket C skapades i början på 70-talet är det fortfarande det naturliga valet vid maskinnära programmering. Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att komma igång och bli produktiv med programmering i C oavsett om målsystemet är en Arduino, Raspberry PI eller en vanlig PC.

Linux Systems Programming using C kurs
Längd
3 dagar
Nivå
Advanced
Mer information

Hur skapar man en process och fyller den med ny programkod. Vilka olika sätt att kommunicera mellan processer finns det? Hur fixar man memory-mapped I/O?

Dessa och en lång rad andra frågeställningar besvarar vi i denna mycket uppskattade kurs.

POSIX and C11 Threads Programming using C kurs
Längd
2 dagar
Nivå
Advanced
Mer information

Buggar i fler-trådade program anses ofta vara det besvärligaste man kan råka ut för som programmerare. Faktum är att det generella rådet är att inte stoppa in dem från början.

Om man tycker det rådet är aningen orealistiskt, så är det näst bästa att programmera enligt ett antal väl beprövade programmerings-idiom som undviker problemen. I denna kurs, fokuserar vi på just den strategin.