Smart kurs från Ribomation om

Kurs i Linux Systemprogrammering

Omfattande kurs i fork/exec, pipe/dup2, tcp sockets, memory mapped I/O och mycket annat

Hur skapar man en process och fyller den med ny programkod. Vilka olika sätt att kommunicera mellan processer finns det? Hur fixar man memory-mapped I/O?

Dessa och en lång rad andra frågeställningar besvarar vi i denna mycket uppskattade kurs.

Detta får du lära dig på kursen
 • Hur adressrummet för en process är organiserad och varför detta är intressant
 • Exakt hur funktionsanrop går till och hur man kan utnyttja den insikten
 • Hur man spårar biblioteksanrop respektive systemanrop
 • Det speciella filssytemet /proc
 • Asynkron I/O och minnesmapapde ditto
 • Signal hantering
 • Hantering av processer med fork & exec och wait
 • Kommunikation med pipe & fifo
 • POSIX message queues
 • POSIX shared memory segments
 • POSIX semaphores
 • TCP stream sockets
Innehåll

Virtual Address Space Organization

 • Virtual memory pages
 • Address translation
 • What happens during a page fault
 • Memory areas and their functions

Compilation and Linkage

 • Overview of the various compilation steps
 • Understanding the magic number
 • Creating statically linked libraries
 • Creating dynamically linked libraries
 • Useful compiler options
 • Using programs to inspect compiled files such as string, nm, objdump, ldd

Understanding Function Calls

 • Understanding the call stack
 • The content of a stack frame
 • The details of a single function call
 • Implementing variable number of function arguments
 • Using setjmp/longjmp

Library and System Calls

 • What is call to a library
 • What is a system call
 • How is the kernel code invoked during a system call
 • Tracing library and system calls

Memory Management

 • What is dynamic memory anyway
 • Brief about how to implement heap management
 • Estimating the current heap size
 • Allocating memory blocks on the call stack
 • Tracking memory leaks with valgrind

Creating Processes

 • Copying a the adress-space of a process with fork
 • Special process IDs
 • Terminating a process
 • Waiting for processes to terminate
 • What are zombies and daemons
 • Loading a new executable with exec

File Systems

 • What is a file system
 • FS types
 • File types
 • Basic operations on files, from the kernel's perspective
 • I-nodes
 • Directory files
 • File descriptors
 • Devices
 • Mounting devices

The /proc file system

 • What is the /proc FS
 • Top-level info files
 • Process-specific info files

Regular I/O

 • How to use the kernel API of open/close
 • Opening modes
 • Setting file permissions
 • How to use the kernel API of read/write
 • Changing the file read/write position
 • Manipulating files in the file system

Advanced I/O

 • Manipulation of file descriptors
 • Using memory mapped I/O
 • Using non-blocking I/O
 • Using non-deterministic I/O

Signals

 • What are signals
 • Sending signals from the shell and from program code
 • Implementing signal handlers
 • Registering signals and signal masks
 • Implementing timeouts
 • Creating interval timers
 • Invoking longjmp from a signal handler

Channels

 • What is a channel
 • Pipes
 • Fifos

Message Queues

 • What is a message queue and how do it differ from a channel
 • Overview of the API
 • Usages

Shared Memory

 • What is shared memory
 • Overview of the API
 • Usages

Semaphores

 • What is a semaphore
 • Memory vs file-system based semaphores
 • Overview of the API
 • Usages

TCP Sockets

 • What is a TCP socket
 • API overview
 • Network byte order (NBO)
 • Creating client sockets
 • Creating server-side sockets
SnabbFakta
Namn
Linux Systems Programming using C
Längd
3 dagar
Nivå
Advanced
Målgrupp
Tekniska C programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i C programmering
Teknisk miljö
 • Decent C compiler, such as gcc or clang
 • A decent IDE such as Jetbrains CLion
 • Ubuntu Linux or Cygwin
Dela
Relaterade Kurser
Schemalagd Kurs

Pris

19 000 kr + moms

Just nu har vi inga kursdatum planerade för denna kurs. Vi lägger ut kursdatum löpande, så titta förbi denna sida litet senare.

Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att bli notifierad om nya kursdatum.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.