Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i Maven för Java Systemutveckling

Hur du bygger Java applikationer med Apache Maven

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i ett Java projekt där man använder Maven som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.

Detta får du lära dig på kursen
 • Översikt av Maven och andra projekt-byggnads-ramverk
 • Kompilering och exekvering Java program
 • Paketering av JAR, WAR och ZIP filer
 • Generering av JavaDoc och andra kod-processor verktyg
 • Hantering av 3:e parts JAR filer
 • Beroende-hantering i Maven
 • De vanligaste MVN uppgifterna
Innehåll Expand All

Backgrounf and Overview

Build tools evolution in the Java community

 • Ant
 • Maven
 • Ivy
 • Gradle
 • Installation of Maven

The target application

Presentation of the sample project used during the course to serve as the target for writing Maven POMs

Maven Theory

 • Standardized project layout
 • The POM and its structure
 • Important POM elements
 • Standarized build commands
 • Plugins
 • Plugin goals
 • The Maven build life-cycle
 • Local settings

Bulding Java Apps

 • Overview of the steps
 • Setting Java options
 • Passing compiler options, not directly supported by the compiler plugin
 • Creating JAR files
 • Making a JAR executable
 • Generating JavaDocs
 • Using user-defined java-doc tags

Dependencies

 • What is a dependency
 • Understanding the concept artefact repository
 • What is transitive dependency
 • How to search for 3rd party libraries (JARs)
 • Maven coordinates
 • Configuring dependencies
 • Scopes
 • Using non-standard repositories
 • The local Maven cache
 • Installing JARs to the local cache and why it is useful

Testing

 • Setting up test source directories
 • Loading resource files from teh class path
 • Running tests
 • Surpressing tests
 • Test result reports

Sub-Projects

 • The single project artefact principle
 • Parent POM
 • Child POM
 • Running recursive Maven build commands

Web Applications

 • Web app directory structure
 • Web POM
 • Building WAR artefacts
 • Running a WAR file

Site and Reports

 • Directory content
 • Almost Plain Text and other markup formats
 • Reports
 • Report plugins
 • Site descriptor
 • Generating a site

Proxy and Artefact Servers

 • What is a Maven proxy server
 • What is a Maven artefact server
 • Available Maven servers
 • Configuring Maven to use a proxy server
 • Deploying to an internal artefact server
SnabbFakta
Namn
Maven for Java Development
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Rutinerad i Java programmering
Teknisk miljö
 • Windows
 • Java JDK, version 7 eller 8
 • Apache Maven, senaste versionen
Schemalagd Kurs

Pris

11 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.