Kurser och utbildningar för verksamma programmerare

Kurser om verktyg för programbyggnation, såsom Gradle, GulpJS, Maven, Make och Ant

Att kunna bygga programsystem på ett reproducerbart sätt med såväl kompilering, artifaktbyggnation och testning är viktiga beståndsdelar av ett modernt byggverktyg. Här har vi samlat kurser om de flesta industriellt förekommande byggnationsverktyg
Ant for Java Development kurs
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Mer information

Ant var det första byggnationsramverket för Java och används i stor utsträckning för att det är enkelt att hantera komplexa byggnationer. Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i eller har just börjat i ett Java projekt där man använder Ant som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.

Gradle for C++ Development kurs
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Mer information

Gradle är det mest mångsidigaste byggverktyget nu för tiden och används för att bygga och sammanfoga applikationer skapade i Java, Groovy, Scala, C++ med flera programmeringsspråk.

Denna kurs riktar sig till dig som är C++ programmare och visar hur du snabbt och effektivt använder Gradle för att bygga C++ applikationer, bibliotek, enhetstester och automatisk dokumentation.

Gradle for Java Development kurs
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Mer information

Gradle reprenterar tredje generationens byggverktyg. Till skillnad från föregångarna, så använder Gradle ett programmeringsspråk (Groovy) för skriptdefinition, vilket innebär att det är enkelt att formulera programmatiska byggregler.

I denna kurs, går vi snabbt och effektiv igenom det du behöver veta för att börja jobba med Gradle direkt efter kursen.

GulpJS for Web Apps kurs
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Mer information

GulpJS har på kort tid seglat upp och blivit the mest använda och uppskattade byggverktyget för utveckling av själva klientdelen av webbapplikationer. Ett av skälen är stream pipes, som innebär att build tasks enkelt fogas samman av små byggsteg.

Denna kurs är uppbyggd kring många små praktiska uppgifter, vilka tillsammans ger dig en bra grund för ditt fortsatta arbete som client-side web developer.

Make for C/C++ Development kurs
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Mer information

Programmet Make i *NIX världen har funnits under lång tid och utgör fundamentet för automatisk byggnation av kolossalt många C/C++ applikationer. I denna kickstart-kurs fokuserar vi på GNU Make i Linux miljö och riktar in oss på ge dig den kunskap du behöver för att direkt efter kursen skapa effektiva och underhållsvänliga byggskript med hjälp av make.

Maven for Java Development kurs
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Mer information

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i ett Java projekt där man använder Maven som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.