Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i Gradle för Java Systemutveckling

Hur du använder Gradle för att bygga Java och Groovy applikationer

Gradle reprenterar tredje generationens byggverktyg. Till skillnad från föregångarna, så använder Gradle ett programmeringsspråk (Groovy) för skriptdefinition, vilket innebär att det är enkelt att formulera programmatiska byggregler.

I denna kurs, går vi snabbt och effektiv igenom det du behöver veta för att börja jobba med Gradle direkt efter kursen.

Detta får du lära dig på kursen
 • Kompilera och bygga Java applikationer
 • Bygga Java webb-applikationer
 • Hantera Maven repositories och proxies med Gradle
 • Konfigurera multi-projekt
Innehåll Expand All

Översikt och bakgrund

Kort om varför och hur Gradle utvecklades

 • Build tools for Java
 • Merits and limitations of Ant and Maven
 • GAnt
 • Properties and objectives of Gradle

Gradle installation

 • Installation
 • Configuration
 • Simple tasks
 • Dependent tasks
 • Log levels
 • Getting help from Gradle

Intro to Groovy

Gradle använder språket Groovy (~ Java++) som skript-språk. Här går vi igenom det viktigaste så att du kan förstå syntaxen i ett Gradle skript.

 • Basic syntax
 • Data types
 • Operators
 • Closures (lambda expressions)
 • Java API enhancements
 • Builders
 • Overview of Groovy frameworks

The target application

Genomgång av det exempel-projekt vi använder för alla övningar

Building Java applications

 • Applying plugins
 • Standard project layout
 • Customizations
 • Source sets
 • Creating JARs
 • Executable JARs
 • Generating JavaDocs

Dependency Management

 • What is a dependency
 • What is an artefact repository
 • What is transitive dependencies
 • How to configure dependencies
 • Preconfigured public repositories
 • Configuration of repositories
 • How to find 3rd party JAR files

Testing

 • Test sources layout
 • Test dependencies
 • Test reports
 • JUnit
 • TestNG
 • Spock

Building Web Applications

 • The web project layout
 • Customizations
 • Using the jetty plugin

Gradle Tools

 • The Gradle GUI App
 • The Gradle Wrapper
 • The Gradle Daemon
 • The init task
 • IDE support

The Gradle API

 • The Gradle API JavaDocs
 • The Project interface
 • The Task interface
 • Different ways to define properties
 • Build phases

Using Maven Proxies & Repos

 • Maven proxy
 • Internal Maven repo
 • Overview of servers
 • Configure an internal repo
 • Configure publishing of artefact

Multi-Project Builds

 • Multi-project layout
 • Common configurations
 • Sub-project dependencies

Using Gradle Plugins

 • Overview of standard plugins
 • Installation of plugins
 • Searching for community plugins
 • Installation and configuration of community plugins

Generating Reports

 • Overview of standard report plugins
 • Usage of some report pluginsm such as summary, checkstyle, findbugs and more

Programming Gradle

 • Default task
 • Task type
 • Dynamic tasks
 • Useful factory methods
 • Using Ant tasks in Gradle scripts
 • Task documentation

Writing Plugins

 • Understanding the difference between tasks and plugins
 • How to define tasks and plugins
 • User-defined tasks
 • Task configuration
 • User-defined plugins
 • Plugin configuration
SnabbFakta
Namn
Gradle for Java Development
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Rutinerad i Java och/eller Groovyprogrammering
Teknisk miljö
 • Windows
 • Java JDK, version 7 eller 8
 • Gradle, senaste versionen
Schemalagd Kurs

Pris

15 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Gradle for C++ Development2 dagarIntermediate
Maven for Java Development1 dagarBeginner
Groovy Basics2 dagarBeginner
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.