Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i Gradle för C++ Systemutveckling

Hur du använder Gradle för att bygga C++ applikationer

Gradle är det mest mångsidigaste byggverktyget nu för tiden och används för att bygga och sammanfoga applikationer skapade i Java, Groovy, Scala, C++ med flera programmeringsspråk.

Denna kurs riktar sig till dig som är C++ programmare och visar hur du snabbt och effektivt använder Gradle för att bygga C++ applikationer, bibliotek, enhetstester och automatisk dokumentation.

Detta får du lära dig på kursen
 • Kompilera och bygga C++ applikationer
 • Bygga biblioteksfiler, med såväl statisk som dynamisk länkning
 • Exekvera enhetstest skrivna för Google Test
Innehåll Expand All

Översikt och bakgrund

Kort om varför och hur Gradle utvecklades

 • Build tools for Java
 • Merits and limitations of Ant and Maven
 • GAnt
 • Properties and objectives of Gradle

Gradle installation

 • Installation
 • Configuration
 • Simple tasks
 • Dependent tasks
 • Log levels
 • Getting help from Gradle

Intro to Groovy

Gradle använder språket Groovy (~ Java++) som skript-språk. Här går vi igenom det viktigaste så att du kan förstå syntaxen i ett Gradle skript.

 • Basic syntax
 • Data types
 • Operators
 • Closures (lambda expressions)

The target application

Genomgång av det exempel-projekt vi använder för alla övningar

Compiling C++ applications

 • Project directory layout
 • Source sets
 • Tool chain configuration

Build variants

 • Build types
 • Flavors
 • Platforms

Testing with Google Test

 • Quick intro to Google Test
 • Installation of Google Test
 • Using Gradle for C++ unit testing

Libraries

 • What is a library?
 • What is the difference of static and dynamic libraries?
 • Configuration of libraries in Gradle
 • Adding a library dependency to an executable
 • Addding a library dependency from a Gradle sub-project

Generated documentation

 • What is doxygen?
 • Installation of doxygen
 • Configuration of doxygen using its GUI wizard
 • Running doxygen
 • Configuration of Gradle to generate documenations
SnabbFakta
Namn
Gradle for C++ Development
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
C++ programmerare
Förkunskaper
Rutinerad i C++ programmering
Teknisk miljö
 • Ubuntu Linux (@ VirtualBox)
 • GCC och/eller CLang C++14 kompatibel kompilator version
 • CLion C++ IDE
 • Gradle, senaste versionen
Schemalagd Kurs

Pris

15 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Gradle for Java Development 2 dagarIntermediate
Groovy Basics2 dagar Beginner
Modern C++ Basics 5 dagarBeginner
Modern C++ for Java Developers4 dagarBeginner
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.