Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i Apache Ant

Praktiskt inriktad kurs i hur man använder Apache Ant

Ant var det första byggnationsramverket för Java och används i stor utsträckning för att det är enkelt att hantera komplexa byggnationer. Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i eller har just börjat i ett Java projekt där man använder Ant som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.

Detta får du lära dig på kursen
 • Översikt av Ant och andra projekt-byggnads-ramverk
 • Kompilering och exekvering Java program
 • Paketering av JAR, WAR och ZIP filer
 • Generering av JavaDoc och andra kod-processor verktyg
 • Hantering av 3:e parts JAR filer
 • Beroende-hantering i Ant
 • De vanligaste Ant uppgifterna
Innehåll Expand All

Background and overview

Installation of Ant

 • Configuration
 • The Ant XML structure
 • Tasks and properties

The target application

Genomgång av det exempel-projekt vi använder för alla övningar

Compilation

 • Recommended project directory structure
 • Compilation of Java programs
 • File sets and globs
 • Creating JAR (Java ARchive) files
 • Executable JARs

Handling archive files

 • Creating ZIP and TAR files
 • Unpacking JAR files
 • Creating WAR (Web ARchive) files

File handling

 • Copy files
 • Renaming files
 • Delete files
 • Replace keywords in files
 • External properties

Ant programming

 • Dependent tasks
 • Conditional tasks
 • Iterative tasks
 • Invoking tasks

Handling 3:rd party JAR files

 • What is a 3:rd party JAR
 • Using Ivy for dependency loading
 • Typical configurations and usages
SnabbFakta
Namn
Ant for Java Development
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Rutinerad i Java programmering
Teknisk miljö
 • Windows
 • Java JDK, version 7 eller 8
 • Apache Ant, senaste versionen
Schemalagd Kurs

Pris

11 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Maven for Java Development 1 dagarBeginner
Gradle for Java Development2 dagarIntermediate
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.