Kurs i

Maven for Java Development

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i ett Java projekt där man använder Maven som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.

Detta får du lära dig på kursen
 • Översikt av Maven och andra projekt-byggnads-ramverk
 • Kompilering och exekvering Java program
 • Paketering av JAR, WAR och ZIP filer
 • Generering av JavaDoc och andra kod-processor verktyg
 • Hantering av 3:e parts JAR filer
 • Beroende-hantering i Maven
 • De vanligaste MVN uppgifterna
Innehåll

Översikt och bakgrund

Översikt av projekt-byggnads-ramverk för Java projekt
 • Ant
 • Maven
 • Ivy
 • Gradle
 • Installation Maven

Konfigurering av Maven

 • Maven XML och POM
 • Maven dependencies, plugins och andra begrepp

The target application

Genomgång av det exempel-projekt vi använder för alla övningar

Vanliga uppgifter i Maven

 • Kompilera Java källkod
 • Exekvera Java applikationer
 • Generera JavaDoc
 • Paketering av JAR filer
 • Skapa exekverbara JAR filer

Paketering

 • Mer om JAR
 • ZIP filer
 • WAR filer
 • Uppackning av arkivfiler

Beroende hantering

Hur hanterar man 3:e parts JAR filer
 • Automagisk hantering av beroenden
 • Maven Central
 • Söka efter dependencies i mvnrepository.com

Generera dokumentation

 • Vad är en MVN Site
 • Konfigurering
 • APT
 • Reports

Översikt av vanliga Maven plugins

 • Var hittar man plugins
 • Hur använder man plugins
 • Vanliga plugins

Maven servrar

 • Begreppet Maven proxy
 • Egen in-house mvn proxy/repo
 • Nexus
 • Artifactory

MVN Deploy

 • Vad det innebär att göra deploy i maven
 • Deploy till egen repo
SnabbFakta
Namn
Maven for Java Development
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Rutinerad i Java programmering
Teknisk miljö
 • Windows
 • Java JDK, version 7 eller 8
 • Apache Maven, senaste versionen
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Ant for Java Development 1 dagarBeginner
Gradle for Java Development2 dagarBeginner
Schemalagd Kurs

Pris

10000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
Startdatum Plats
7 jun 2017 Stockholm City
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.