Kurs i

Gradle for Java Development

Gradle reprenterar tredje generationens byggverktyg. Till skillnad från föregångarna, så använder Gradle ett programmeringsspråk (Groovy) för skriptdefinition, vilket innebär att det är enkelt att formulera programmatiska byggregler.

I denna kurs, går vi snabbt och effektiv igenom det du behöver veta för att börja jobba med Gradle direkt efter kursen.

Detta får du lära dig på kursen
 • Kompilera och bygga Java applikationer
 • Bygga Java webb-applikationer
 • Hantera Maven repositories och proxies med Gradle
 • Konfigurera multi-projekt
Innehåll

Översikt och bakgrund

Kort om varför och hur Gradle utvecklades
 • Build tools for Java
 • Merits and limitations of Ant and Maven
 • GAnt
 • Properties and objectives of Gradle

Gradle installation

 • Installation
 • Configuration
 • Simple tasks
 • Dependent tasks
 • Log levels
 • Getting help from Gradle

Intro to Groovy

Gradle använder språket Groovy (~ Java++) som skript-språk. Här går vi igenom det viktigaste så att du kan förstå syntaxen i ett Gradle skript.
 • Basic syntax
 • Data types
 • Operators
 • Closures (lambda expressions)

The target application

Genomgång av det exempel-projekt vi använder för alla övningar

Building Java applications

 • Applying plugins
 • Standard project layout
 • Customizations
 • Source sets
 • Creating JARs
 • Executable JARs
 • Generating JavaDocs

Dependency Management

 • What is a dependency
 • What is an artefact repository
 • What is transitive dependencies
 • How to configure dependencies
 • Preconfigured public repositories
 • Configuration of repositories
 • How to find 3rd party JAR files

Testing

 • Test sources layout
 • Test dependencies
 • Test reports
 • JUnit
 • TestNG
 • Spock

Building Web Applications

 • The web project layout
 • Customizations
 • Using the jetty plugin

Gradle Tools

 • The Gradle GUI App
 • The Gradle Wrapper
 • The Gradle Daemon
 • The init task
 • IDE support

The Gradle API

 • The Gradle API JavaDocs
 • The Project interface
 • The Task interface
 • Different ways to define properties
 • Build phases

Using Maven Proxies & Repos

 • Maven proxy
 • Internal Maven repo
 • Overview of servers
 • Configure an internal repo
 • Configure publishing of artefact

Multi-Project Builds

 • Multi-project layout
 • Common configurations
 • Sub-project dependencies
SnabbFakta
Namn
Gradle for Java Development
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Rutinerad i Java och/eller Groovyprogrammering
Teknisk miljö
 • Windows
 • Java JDK, version 7 eller 8
 • Gradle, senaste versionen
Relaterade Kurser
Kurs LängdNivå
Gradle for C++ Development2 dagar Beginner
Maven for Java Development1 dagar Beginner
Groovy Basics2 dagarBeginner
Schemalagd Kurs

Pris

12000 kr + moms

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
27 feb 2017Stockholm City
3 apr 2017Stockholm City
22 maj 2017Stockholm City
7 jun 2017Stockholm City
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här .