Kurs i

Gradle for C++ Development

Gradle är det mest mångsidigaste byggverktyget nu för tiden och används för att bygga och sammanfoga applikationer skapade i Java, Groovy, Scala, C++ med flera programmeringsspråk.

Denna kurs riktar sig till dig som C++ programmare och visar hur du snabbt och effektivt använder Gradle för att bygga C++ applikationer, bibliotek, enhetstester och automatisk dokumentation.

Detta får du lära dig på kursen
 • Kompilera och bygga C++ applikationer
 • Bygga biblioteksfiler, med såväl statisk som dynamisk länkning
 • Exekvera enhetstest skrivna för Google Test
Innehåll

Översikt och bakgrund

Kort om varför och hur Gradle utvecklades
 • Build tools for Java
 • Merits and limitations of Ant and Maven
 • GAnt
 • Properties and objectives of Gradle

Gradle installation

 • Installation
 • Configuration
 • Simple tasks
 • Dependent tasks
 • Log levels
 • Getting help from Gradle

Intro to Groovy

Gradle använder språket Groovy (~ Java++) som skript-språk. Här går vi igenom det viktigaste så att du kan förstå syntaxen i ett Gradle skript.
 • Basic syntax
 • Data types
 • Operators
 • Closures (lambda expressions)

The target application

Genomgång av det exempel-projekt vi använder för alla övningar

Compiling C++ applications

 • Project directory layout
 • Source sets
 • Tool chain configuration

Build variants

 • Build types
 • Flavors
 • Platforms

Testing with Google Test

 • Quick intro to Google Test
 • Installation of Google Test
 • Using Gradle for C++ unit testing

Libraries

 • What is a library?
 • What is the difference of static and dynamic libraries?
 • Configuration of libraries in Gradle
 • Adding a library dependency to an executable
 • Addding a library dependency from a Gradle sub-project

Generated documentation

 • What is doxygen?
 • Installation of doxygen
 • Configuration of doxygen using its GUI wizard
 • Running doxygen
 • Configuration of Gradle to generate documenations
SnabbFakta
Namn
Gradle for C++ Development
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
C++ programmerare
Förkunskaper
Rutinerad i C++ programmering
Teknisk miljö
 • Ubuntu Linux (@ VirtualBox)
 • GCC och/eller CLang C++14 kompatibel kompilator version
 • CLion C++ IDE
 • Gradle, senaste versionen
Relaterade Kurser
Kurs LängdNivå
Gradle for Java Development2 dagar Beginner
Groovy Basics2 dagarBeginner
Modern C++ Basics5 dagar Beginner
Schemalagd Kurs

Pris

14000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Just nu har vi inga kursdatum planerade för denna kurs. Vi lägger ut kursdatum löpande, så titta förbi denna sida litet senare.

Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att bli notifierad om nya kursdatum.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.