Kurs i

GIT Kickstart

GIT är det helt dominerande versionshanteringssystemet för programkod, på grund av att det underlättar för team att arbeta isolerat med delar av koden utan att störa arbetet med andra delar av koden. När det sen är dags att infoga resultatet gör GIT det mesta av editeringsarbetet.

Vanligast är också att man använder en webbtjänst (SaaS), såsom GitHub, GitLab, CodeCommit med flera. Föredelarna är att det blir enkelt att arbeta med programutveckling oavsett geografisk placering och att dessa tjänster underlättar ett kollaborativt arbetsätt.

I denna kickstart kurs, får du lära dig allt du behöver veta för att direkt efter kursen kunna delta och vara produktiv i ett programutvecklingsprojekt som använder sig av GIT.

Detta får du lära dig på kursen
 • Behärska de vanligaste kommandona såsom add, status, log, commit, push, pull, merge och rebase
 • Configurering av GIT
 • Arbeta med GIT servrar, såsom GitLab och GitHub
 • Kunna skapa nya GIT projekt både från en GIT server
 • Kunna importera befintligt programkod till en GIT server
 • Arbeta med utvecklingsgrenar, dvs branching and merging
Innehåll

Background and Overview

Hur och varför GIT skapades och vilka målsättningarna var
 • History
 • Properties
 • Market
 • Installation of a GIT client

Basic Operations

Hur du arbetar med ett lokalt GIT projekt
 • Creating a local GIT project
 • Rudimentary configuration
 • Staging files
 • How to exclude generated files, such as *.class, *.o, *~
 • Checking the project status
 • Commiting files
 • Viewing the history

Tags

Vad är tags och vilken nytta har de
 • What is a GIT tag
 • Simple tags
 • Annotated tags
 • Tag operations

Branching

Hur du skapar grenar i GIT historiken
 • What is a branch
 • What is HEAD
 • Creating a branch
 • Switching to branches
 • Listing branches
 • Renaming branches
 • Deleting branches

Merging

Hur en gren återförenas med en huvudgren
 • What is a merge operation
 • Merge scenarious
 • Fast-forwarding merge
 • True merge
 • Initiating a merge
 • Aborting a merge
 • Resolving merge conflicts

Branching Best Practices

Recommendationer gällande förgrening i projekt
 • Branch categories
 • Development vs. production branches
 • Hotfix and QA branches

Using GitLab

Vi använder primärt GitLab som fjärrserver, eftersom man kan skapa privata projekt gratis
 • Setting up a GitLab account
 • Creating a GitLab project
 • Rudimentary configuration

Starting s Remote GIT Project

Olika sätt att komma igång med ett GIT projekt kopplat till en fjärrserver
 • What is a remote GIT repository
 • SSH vs. HTTPS
 • Generating SSH keys and register them with GitLab
 • Cloning an existing repo
 • Create a new repo and clone it
 • Attach a local repo to a newly created remote

Working with Remote Repos

De vanligaste kommandona för att arbeta med en fjärrserver
 • Listing remote repo associations
 • Associating and disassociating remote repos
 • Uploading commits (push)
 • Downloading commits (pull)
 • Understanding pull in terms of fetch and merge

Overview of GIT SaaS Offerings

Översikt av de vanligaste GIT webbtjänsterna
 • GitLab
 • GitHub
 • BitBucket
 • AWS CodeCommit

Overview of GIT GUI Tools

Översikt av några GIT grafiska verktyg
 • gitk and git-gui for Linux
 • GitEye
 • GitExtensions
 • GitHub Desktop
SnabbFakta
Namn
GIT Kickstart
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Applikationsutvecklare, designers och personer som kommer att använda GIT
Förkunskaper
Allmänna kunskaper i datoranvändning via ett terminalfönster
Teknisk miljö
 • Windows, OSX eller Linux
 • GIT
 • PuTTY eller likvärdig SSH klient
Relaterade Kurser
Kurs LängdNivå
GIT Advanced2 dagarAdvanced
Linux Basics2 dagarBeginner
Schemalagd Kurs

Pris

8000 kr + moms

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
24 feb 2017Stockholm City
17 mar 2017Stockholm City
5 maj 2017Stockholm City
22 maj 2017Stockholm City
7 jun 2017Stockholm City
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här .