Build Tools kurser

Automatiserad byggnation av programvara eller webbplatser är helt avgörande för att processen ska vara repeterbar och stabil.
Ant for Java Development kurs
Längd
1 dagar
Nivå
beginner
Mer information

Ant var det första byggnationsramverket för Java och används i stor utsträckning för att det är enkelt att hantera komplexa byggnationer. Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i eller har just börjat i ett Java projekt där man använder Ant som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.

Gradle for C++ Development kurs
Längd
2 dagar
Nivå
beginner
Mer information

Gradle är det mest mångsidigaste byggverktyget nu för tiden och används för att bygga och sammanfoga applikationer skapade i Java, Groovy, Scala, C++ med flera programmeringsspråk.

Denna kurs riktar sig till dig som C++ programmare och visar hur du snabbt och effektivt använder Gradle för att bygga C++ applikationer, bibliotek, enhetstester och automatisk dokumentation.

Gradle for Java Development kurs
Längd
2 dagar
Nivå
beginner
Mer information

Gradle reprenterar tredje generationens byggverktyg. Till skillnad från föregångarna, så använder Gradle ett programmeringsspråk (Groovy) för skriptdefinition, vilket innebär att det är enkelt att formulera programmatiska byggregler.

I denna kurs, går vi snabbt och effektiv igenom det du behöver veta för att börja jobba med Gradle direkt efter kursen.

GulpJS for Web Apps kurs
Längd
2 dagar
Nivå
beginner
Mer information

GulpJS har på kort tid seglat upp och blivit the mest använda och uppskattade byggverktyget för utveckling av själva klientdelen av webbapplikationer. Ett av skälen är stream pipes, som innebär att build tasks enkelt fogas samman av små byggsteg.

Denna kurs är uppbyggd kring många små praktiska uppgifter, vilka tillsammans ger dig en bra grund för ditt fortsatta arbete som client-side web developer.

Jenkins CI/CD Server kurs
Längd
1 dagar
Nivå
beginner
Mer information

Jenkins är helt klart den mest populära CI servern (Continuous Integration). Vi använder den själva för att bygga Groovy Grails webbapplikationer, köra igenom alla test, bygga en WAR och automagiskt driftsätta den nya versionen på en Tomcat server, som kör på en EC” server i Amazon AWS molnet. Självklart tar vi upp och delar med oss av egna erfarenheter och best practices.

I denna Jenkins kurs får du lära dig att installera och konfigurera en Jenkins server, skapa byggjobb, installera och hantera en utvald mängd populära Jenkins plugins och mycket annat. Kursen vänder sig till alla som är verksamma med systemutveckling och vill komma igång med sin egen Jenkins server.

Make for C/C++ Development kurs
Längd
1 dagar
Nivå
beginner
Mer information

Programmet Make i *NIX världen har funnits under lång tid och utgör fundamentet för automatisk byggnation av kolossalt många C/C++ applikationer. I denna kickstart-kurs fokuserar vi på GNU Make i Linux miljö och riktar in oss på ge dig den kunskap du behöver för att direkt efter kursen skapa effektiva och underhållsvänliga byggskript med hjälp av make.

Maven for Java Development kurs
Längd
1 dagar
Nivå
beginner
Mer information

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i ett Java projekt där man använder Maven som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.