Skriverier med taggen Threads

Uppdaterad kurs om Modern C++ threads

Uppdaterad kurs om Modern C++ threads

17 mars 2023

Kursen om trådprogrammering (threads programming) har genomgått en omfattande uppdatering. Nytt är att den tar avstamp i C++20 och std::jthread. Sedan går vi hela vägen ned till PThreads C API för att förstå hur allt fungerar.

Vad är virtuella trådar i Java ?

Vad är virtuella trådar i Java ?

22 november 2022

I förra artikeln gjorde jag en historisk exposé om coroutines, som en inledning till denna artikel om virtuella trådar i Java 19. Här går jag igenom vad detta är och hur det på ett markant sätt skiljer sig från vanliga trådar i Java, samt var är poängen med det.

-->