Alla artiklar med etiketten Kursnyheter

An image that describes something
Sommarkurser
10 juni 2024

Anmäl dig till en fjärrkurs i sommar. Under perioden Midsommar till sista augusti, ger vi 20% rabatt på priset för en fjärrkurs.

An image that describes something
Ny fortsättningskurs om Perl Modules & UDT
18 mars 2024

Ny fortsättningskurs i Perl, där du får lära dig allt om att moduler, referenser, att designa klasser, skriva API dokumentation, enhetstestning och mycket mer.

An image that describes something
Ny kurs om programspråket Perl
16 dec. 2023

Vår nya Perl-kurs är utformad för att ge en omfattande förståelse för språket. Vi börjar med att täcka grunderna i Perl-programmering, inklusive variabler, datatyper, kontrollstrukturer och funktioner. Därefter fokuserar vi på avancerade koncept som reguljära uttryck, filhantering, databehandling och modulär kodning.

An image that describes something
Ny kurs om programspråket Erlang
15 dec. 2023

Ny kurs om programspråket Erlang. Kursen vänder sig till programmerare som snabbt behöver lära sig språket Erlang. Detta gör vi genom att konsekvent jämföra syntax och semantik för Erlang med andra mer konventionella programspråk som Java, JavaScript, Python och C++.

An image that describes something
Maven kursen uppdaterad
11 dec. 2023

Kursen om byggnationsverktyget Maven har blivit uppdaterad och förlängd till två kursdagar.

An image that describes something
CMake kursen uppdaterad
26 nov. 2023

Kursen om byggnationsverktyget CMake har blivit uppdaterad till att omfatta version 3.28, med ett helt nyskrivet kapitel om presets.

An image that describes something
Ny kurs om Docker och Docker Compose
22 aug. 2023

Docker är helt klart en kolossalt användbar och populära teknik. Att kunna dra igång en databas-server på mindre än en minut, att kunna kompilera och köra C++ applikationer utan att först installera GCC/Make/CMake/..., att kunna dra igång en Express.js server direkt utan att a rätt version Node.js/NPM på plats är helt enkelt fantastiskt!

An image that describes something
Spring kursen uppdaterad för Spring Boot 3
18 mars 2023

Kursen om Spring Framework och Spring Boot har blivit uppdaterad för Boot version 3 och Framework version 6.

An image that describes something
Uppdaterad kurs om Modern C++ threads
17 mars 2023

Kursen om trådprogrammering (threads programming) har genomgått en omfattande uppdatering. Nytt är att den tar avstamp i C++20 och std::jthread. Sedan går vi hela vägen ned till PThreads C API för att förstå hur allt fungerar.

An image that describes something
Ny kurs om Spring Batch
9 jan. 2023

Spring Batch är ett ramverk, byggt ovanpå Spring Framework, som tillhandahåller alla man behöver för att designa robusta och skalbara batch applikationer. Denna kurs lär dig allt om item-readers, item-processor, item-writers, tasklets och mycket mer.

An image that describes something
Node.js kursen uppdaterad
23 aug. 2022

Kursen om Node.js har just blivit uppdaterad och moderniserad. Vi använder nu ESM (ECMAScript Modules) i alla våra större programexempel.

An image that describes something
Ny kurs om C++ templates
16 mars 2022

Idag presenterar vi en helt ny kurs om C++ templates. Du får lära om allt du kan tänkas vilja veta om detta intressanta och för C++ helt vitala teknikområde.

An image that describes something
Spring Framework & Boot
2 aug. 2021

Ny kurs om Spring Framework och Spring Boot

An image that describes something
Ny kurs om C++ för Minnesbegränsade System
30 jan. 2021

Ny kurs om C++ for Memory Constrained Systems