Alla artiklar med etiketten JavaScript

An image that describes something
1BRC - JavaScript / Node.js
25 jan. 2024

Hur matchar modern JavaScript mot klassisk JavaScript, vad gäller exekveringstid för 1BRC (1 Billion Row Challenge)? I denna artikel implementerar jag två lösningar, dels med moderna förtecken via användning av await och dels enligt klassisk continuation-style med event-handlers. Vilken vinner, tror du?

An image that describes something
Användning av await - asynkron programkod
20 sep. 2022

Genom att skriva await framför anropet till en promise-returnerade funktion blir asynkron programkod betydligt enklare att förstå och bygga vidare på. Detta är del 3 i vår serie om asynkron programkod i JavaScript.

An image that describes something
3 former av asynkron bearbetning i JavaScript, del 2
13 sep. 2022

Ett promise objekt erbjuder ett löfte om ett framtida värde och utgör ett mer angenämt verktyg för att skriva asynkron programkod i JavaScript. Detta är del 2 i vår artikelserie.

An image that describes something
3 former av asynkron bearbetning i JavaScript
6 sep. 2022

Asynkron bearbetning/hantering (eng. asynchronous computation)? I korthet, innebär det att anropa en funktion vid ett senare tillfälle när resultatet av en operation (t.ex. ett musklick eller ett HTTP anrop) är klart.

An image that describes something
Vår teknikstack
7 apr. 2021

Vår teknikstack (Eating our own dog food)

An image that describes something
Vad är Node.js?
20 mars 2021

Några ord om server-side JavaScript, dvs Node.js?

An image that describes something
Vad är server-less?
15 mars 2021

Vad innebär begreppet server-less?