Vår personuppgiftspolicy

I enlighet med den nya lagen för hantering av personuppgifter (GDPR) har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy.

Vår personuppgiftspolicy

I enlighet med den nya lagen för hantering av personuppgifter (GDPR) har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy.

I korthet, sparar vi dina uppgifter när du anmäler dig till en kurs så att vi kan skicka dig installationsanvisningar före kursstart och faktura efter kursstart, samt kunna kontakta dig seanre i marknadsföringssyfte. Liknande gäller om du kontaktar oss angående intresse för en kurs och/eller företagsintern kurs.

Läs hela policyn här

24
Maj
2018
Tags