Nya kurser i modern C programmering

Programspråket C är still going strong när det kommer till maskinnära programmering. Idag lägger vi till tre nya kurser om programmering i modern C.

Modern C Programming

Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att komma igång och bli produktiv med programmering i C.

Ur innehållet

 • Grundläggande syntax i modern C
 • Förstå och kunna använda pekare
 • Skapa dynamiska länkade data-typer
 • Hantera text strängar på ett säkert sätt
 • Hantera text filer
 • Bygga C applicationer
 • Skapa och länka biblioteksfiler
 • Debugga C program
 • Leta minnesläckage
 • Hantera binära post-indelade filer
 • Hantera datum och klockslag och formattera dem

Läs mer och boka din plats


POSIX and C11 Threads Programming using C

Buggar i fler-trådade program anses ofta vara det besvärligaste man kan råka ut för som programmerare. Faktum är att det generella rådet är att inte stoppa in dem från början. Om man tycker det rådet är aningen orealistiskt, så är det näst bästa att programmera enligt ett antal väl beprövade programmerings-idiom som undviker problemen. I denna kurs, fokuserar vi på just den strategin.

Ur innehållet

 • Programmera med POSIX Threads
 • Programmera med C11 Threads
 • Förstå klassiska concurrency problem
 • Hantera mutex och condition variabler
 • Använda semaforer
 • Hantera atomära variabler

Läs mer och boka din plats


Linux Systems Programming using C

Hur skapar man en process och fyller den med ny programkod. Vilka olika sätt att kommunicera mellan processer finns det? Hur fixar man memory-mapped I/O? Dessa och en lång rad andra frågeställningar besvarar vi i denna mycket uppskattade kurs.

Ur innehållet

 • Hur adressrummet för en process är organiserad och varför detta är intressant
 • Exakt hur funktionsanrop går till och hur man kan utnyttja den insikten
 • Hur man spårar biblioteksanrop respektive systemanrop
 • Det speciella filssytemet /proc
 • Asynkron I/O och minnesmapapde ditto
 • Signal hantering
 • Hantering av processer med fork & exec och wait
 • Kommuniaktion med pipe & fifo
 • POSIX message queues
 • POSIX shared memory segments
 • POSIX semaphores
 • TCP stream sockets

Läs mer och boka din plats