Multi-core apps med GPars

På denna kurs lär du dig att designa applikationer för multi-core och hyperthreading moderna datorer, med hjälp av open-source biblioteket GPars.

När även enklare laptops har stöd för att exekvera flera parallella kodsekvenser, varför fortsätter vi då att skriva kod anpassad för enkeltrådad exekvering?

Den här kursen bygger vidare på dina kunskaper i Groovy programmering och ger dig en solid bas för att designa applikationer vilka tar vara på multi-core och hyperthreading baserade moderna datorer.

Kursen bygger på Groovy GPars (Groovy Parallel Systems), som är ett open-source bibliotek implementerat i Java med ett lager av Groovy ovanpå.

Mer information om kursen om GPars hittar du här.