Två nya kurser om GIT

GIT är i särklass det vanligaste versionshanteringssystemet för programkod. Nu lanserar vi två nya kurser i ämnet.

Den första av de två, är en kickstart-kurs som snabbt ser till att du blir produktiv i ett GIT-baserat utvecklingsteam.

Den andra av kurserna, fördjupar dina kunskaper i GIT och lär att hantera både merging och rebasing och varför den senare oftast är att föredra. Du får också lära dig att reda upp vanliga misstag med GIT.

Mer information om kurserna i GIT hittar du här och här.

18
September
2016
Tags