Kurs i grundläggande JavaScript

Nu har vi skapat en kurs i grundläggade JavaScript, som lär dig allt du behöver veta för att komma igång med client-side web app development.

Kursen vänder sig till applikationsutvecklare, som snabbt vill sätta sig in i eller fördjupa sina kunskaper i JavaScript.

Ett av de vanligaste problemen med att programmera i JavaScript är att man tar med sig sin föreståelse för vissa programspråksbegrepp och (felaktigt) applicerar dessa på programmering i JavaScript. Detta är givitvis full naturligt, men ställer till trassel vad beträffar förståelsen av objekt-orienterad programmering, dvs klass- och objekt-begreppen.

I JavaScript finns det inga klasser, bara objekt. I kursen visar vi exakt hur du skapar klassliknande objekt, konstruktorer och arvshierarkier. Du får också lära dig om scoping-regler och varför det är poänglöst att deklarera variabler någon annanstans än i början av en funktion.

Denna kurs utgör försten ut i en hel serie med kurser inom JavaScript området. Under hösten planerar vi att släppa kurser inom områden såsom NodeJS, CoffeScript med flera. Prenumerera på vårt epost-baserade nyhetsbrev, så att du inte missar några av nyheterna.

Mer information om kursen i JavaScript hittar du här.