Schemalagda kurser i centrala Stockholm

Från och med hösten 2016 erbjuder vi schemalagda kurser i centrala Stockholm.

Tidigare har vi bara erbjudit kurser på plats hos kunden, dvs företagsinterna kurser. Ett vanligt önskemål från våra kunder har varit att kunna skicka 1-2 personer på kurs.

Vi erbjuder givetvis företagsinterna kurser även för 1-2 personer, dock är vår prismodell medvetet utformad för att vara mer kostnadseffektiv ju fler deltagare det är på en företagsintern kurs. Genom att nu också erbjuda schemalagda kurser, så finns det nu valmöjlighet mellan att vi kommer till er eller att ni kommer till oss.

Du hittar aktuellt kursschema här eller aktuella datum för en viss kurs på dess beskrivningssida.

1
Augusti
2016
Tags