Fullmatad kurs från Ribomation om

Scrum Kurs

Praktisk genomgång av hur man snabbt kommer igång med Scrum och skapar framgångsrika projekt

Scrum och agil systemutveckling är standarden för modern applikationsutveckling. Principerna för detta kan appliceras på en mängd olika typer av programutvecklingsprojekt. Denna kurs bygger på våra egna erfarenheter av att bedriva systemutveckling med scrum och agila metoder.

Detta får du lära dig på kursen
 • Scrum components, artifacts and roles
 • Estimation of backlog items
 • Sub-dividing user stories into technical tasks
 • Sprint planning, execution and completion
 • Many real-life experiences from the trenches
 • Pitfalls of scrum to be aware of
Innehåll Expand All

Problems of System Development

 • Principles of software design
 • What is software complexity
 • Code smell
 • Technical debt
 • Cost of fixing software defects
 • The knowledge transfer dilemma
 • Software rot

Scrum Project Management

 • Agile principles
 • What is scrum
 • Way of working
 • Sprint
 • Backlog
 • Scrum roles
 • The DEV Team
 • The Scrum Master
 • The Project Owner

Sprint Planning

 • What is sprint planning
 • User stories
 • Technical tasks
 • Estimation units
 • Hours vs. points
 • Definition of "done"

Sprint Execution

 • Task board
 • Daily scrum
 • Burn-down charts
 • Interpreting burn-downs

Sprint Completion

 • When is the sprint over
 • Sprint review
 • Sprint retrospective
 • Decompression
 • Ideal development time cycle

Between Sprints

 • Release planning
 • Burn-up charts
 • Interpreting burn-ups
 • Team/developer velocity
 • Spike
 • Tracer bullet

Scrum Project Exercise

 • The objective is that within a time-frame of 1h+ simulate a full sprint by planning, estiamting, designing and implement a small web-app using a JSON-REST web services back-end.

Scrum Pitfalls

 • Pitfalls by the DEV team
 • Pitfalls by the management team
 • Signs of a sprint failure
 • The importance of technical skills

Agile Development

 • Developer work-flow
 • What is continous integration and why it is important
 • CI server work-flow
 • Team work-flow
 • The SOLID software design principles
 • Testability
 • A scenario for a failed project
 • What is clean code and why it is important
 • How to clean code
 • Refactoring
 • Principle of single responsibility
 • Principle of separation of concern
 • Principle of least astonishment
 • The DRY principle

Scrum Case Study

 • Discussion of a practical scrum project from the trenches
SnabbFakta
Namn
Scrum
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programutvecklare och tekniska chefer
Förkunskaper
Erfarenhet av programutvecklingsprojekt
Teknisk miljö
 • Windows
 • Java 8 JDK
Schemalagd Kurs

Pris

11 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Clean Code2 dagar Intermediate
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.