Smart kurs från Ribomation om

Scrum Kurs

Praktisk genomgång av hur man snabbt kommer igång med Scrum och skapar framgångsrika projekt

Scrum och agil systemutveckling är standarden för modern applikationsutveckling. Principerna för detta kan appliceras på en mängd olika typer av programutvecklingsprojekt. Denna kurs bygger på våra egna erfarenheter av att bedriva systemutveckling med scrum och agila metoder.

Detta får du lära dig på kursen
 • Det agila tänkesättet
 • Vad är Scrum
 • Erfarenheter av att arbeta med SCrum
 • Några nackdelar med scrum, man bör vara medveten om
Innehåll Expand All

Bakgrund

 • Vad menas med agil systemutveckling
 • Bakgrunden och varför det agila tänkande vuxit fram
 • Xtreme Programming

Scrum Beståndsdelar

 • Roller
 • Backlog
 • Sprint
 • Stories och tasks

Scrum i vardagen

 • Planeringen av en sprint
 • Daglig uppföljning av en sprint

Scrum i verkligheten

 • Erfarenheter av att bedriva systemutveckling med Scrum
 • Översikt av några Scrum verktyg och användning av vår favorit ScrumWise
 • Nackdelar eller problemsidor av scrum
 • Hur automatiska tester och continuous-integration passar in i ett agilt arbetssätt
SnabbFakta
Namn
Scrum
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programutvecklare och tekniska chefer
Förkunskaper
Erfarenhet av programutvecklingsprojekt
Teknisk miljö
 • Windows
 • Java 8 JDK
Schemalagd Kurs

Pris

11 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
2018-01-26Stockholm City
2018-03-05 Stockholm City
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Clean Code2 dagar Intermediate
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.