Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i Moderna Design Mönster

Designmönster är beskrivningar av väl beprövade lösningar av typiska programmeringsproblem.

Designmönster är beskrivningar av väl beprövade lösningar av typiska programmeringsproblem och ingår som en självklar komponent i varje professionell programutvecklares arsenal.

Trots att det gått två och ett halvt decenium sedan GOF-boken utgavs är den fortfarande en källa till fruktbärande diskussioner och solida lösningar. Emellertid har också design-metodiken evolverat och med moderna programspråk, vilka har stöd för lambda/closures så programmerar vi också något annorlunda än då.

Den här kursen vänder sig till Java programmerare, som vill fördjupa sina kunskaper i program-design med hjälp av designmönster ur ett modernt utvecklingsperspektiv.

Detta får du lära dig på kursen
 • Bred bekantskap med många design mönster
 • Praktisk erfarenhet av att implementera ett flertal mönster i Java 8
 • Bekantskap med klassiska anti-mönster
Innehåll Expand All

Background & Overview

Hur design patterns uppstod, blev populära och evolverat under de senaste 25 åren

 • History
 • The GOF book
 • What is a design pattern
 • Classification
 • Patterns usage in lambda enhanced OO programming languages

Creational Patterns

Mönster för att skapa andra object

 • Abstract Factory
 • Builder / Step Builder
 • Factory Method
 • Object Pool
 • Singleton / Multiton / MonoState

Structural Patterns

Mönster för att hantera strukturellt kopplade objekt

 • Adapter
 • Composite
 • Decorator
 • Proxy
 • Service Locator

Behavioral Patterns

Mönster för att hantera algoritmisk bearbetning

 • Command
 • Dependency Injection (DI)
 • Iterator
 • Null Object / Optional
 • Observer
 • State Machine
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor

Persistence Tier Patterns

Mönster för att lagra objekt-data

 • Data Access Object (DAO)
 • Data Mapper
 • Repository

Presentation Tier Patterns

Mönster för användargränssnitt

 • Front Controller
 • Model-View-Controller
 • View Model

Concurrency Patterns

Mönster för flertrådade applikationer

 • Async Method Invocation
 • Double Checked Locking
 • Promise-Future
 • Pipeline
 • Fork-Join
 • Hungry Puppies
 • Reactor / Dispatcher

Architectural Patterns

Mönster för övergripande programdesign

 • API Gateway
 • Event-Driven Execution
 • Hexagonal Architecture
 • Service Layer

Integration Patterns

Mönster för samarbeten mellan applikationer

 • Message Channel
 • Publish-Subscribe

Miscellaneous Patterns

Diverse intressanta och användbara mönster och idiom

 • Caching
 • Callback / Listener
 • Resource Handling Object (RAAI)
 • Fluent Interface
 • Private Class Data

Anti Patterns

Mönster som du bör undvika

 • What is an Anti-Pattern?
 • Advise for Using Anti-Patterns
 • Blob
 • Lava Flow
 • Poltergeist
 • Golden Hammer
 • Copy-Past Programming
 • Stovepipe
SnabbFakta
Namn
Modern Design Patterns
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Java-programmerare
Förkunskaper
Rutinerad i Java programmering
Teknisk miljö
 • Java JDK 8
 • JetBrains Intellij IDEA
Schemalagd Kurs

Pris

15 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Clean Code2 dagar Intermediate
Java Basics4 dagar Beginner
Java 82 dagar Intermediate
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.